Đàn piano điện tử uốn dẻo cho bé

  • Thương hiệu mới 100% và chất lượng cao.
  • Bàn phím chất lượng cao linh hoạt bằng Silicon.
  • 49 phím chức năng và 30 nút chế độ bao gồm: 10 phím nhịp điệu, 8 phím trống, 2 phím âm, phím Replay, chế độ Rhythm, chế độ Drum, nút Fill in, nút One/ One Note, chế độ Demo, chế độ Bài học, chế độ Ghi âm, chế độ điều khiển Tempo, chế độ Điều khiển âm lượng, Nút Start/ Stop.
  • Đàn điện tử siêu mỏng và nhẹ với âm nhạc.